Student Login

Leader Board

Rating Name Total Point Exam Given
1 ASHNA SHAHANSHA 544.00 4
2 SHIFANA SUHARBA BEEVI 454.00 2
3 ANJANA KRISHNA 407.00 3
4 GAYATHRI MAHADEVAN 358.00 3
5 ARAVIND PRIYAMVADAN 339.00 5
6 ASHIQ FAZIL 245.00 5
7 FINCY FRANGLINE 123.00 1
8 SWATHY SANTHOSH 117.00 2
9 DHANUSH JAYAPRAKASH 102.00 3
10 BECKY PONNA THOMAS 86.00 1